Ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal

Aleșii locali sunt convocați luni, 18 martie, orele 16.00, la sediul Primăriei Focșani unde vor avea de dezbătut și mai apoi spre aprobare următoarele proiecte de hotărâre:

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în anul 2019, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent;
 2. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 287/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Refacere infrastructură strada Ion Basgan”, din municipiul Focșani, județul Vrancea, cu modificările ulterioare;
 3. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici faza Studiu de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții „Sistematizare verticală și rețele exterioare str. Măgura nr. 123″;
 4. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 511/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Primăria municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
 5. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul „str. Cotești” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 5693, Tronson 2, Tarla 0, Parcela 5701, Tronson 3, Tarla 0, Parcela 5693 și Tronson 4, Tarla 0, Parcela 5693 ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 6. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul „str. Dimitrie Caian” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 1524, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 7. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul „str. Frăției” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 6119 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 120, 118, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 8. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul „str. G-ral Gheorghe Magheru” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 7641 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 5789, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 9. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul „str. George Coșbuc” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 5718 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 5718, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 10. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul „Fundătura Gheorghe Asachi” situat în Focșani, identificat cu Tarla 119, Parcela 6219, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 11. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul „str. Ghinea Dorinel” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 5762 și Tronson 2, Tarla 0, Parcelele 5762, 5734/1, 5734/2, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 12. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul „str. Nicolae Iorga” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 5405, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 13. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul „str. Patriei” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 6303, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 14. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul „str. Popa Șapcă” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 5691, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 15. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul „str. Slt. Gheorghe Potop” situat în Focșani, identificat cu Tronson 1, Tarla 0, Parcela 5846 și Tronson 2, Tarla 0, Parcela 5846, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 16. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul „str. Slt. Tănăsescu Dumitru” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 1692, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 17. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul „str. Vămii” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, Parcela 8344, ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;
 18. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea;
 19. proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achizitionarea produselor aferente Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
 20. proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Municipiul Focșani a apartamentului nr. 38, în suprafață utilă de 10,31 mp. situat în Focșani, str. Aleea Căminului nr. 12, bl. G2, et. 1, înscris în Cartea Funciară nr. 12287.
Știri despre: ,