Aviz favorabil pentru clasarea Monumentului funerar ”Maior Gh. Pastia”, de Ziua Culturii Naționale

În ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5 Iași organizată de Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie 2019, propunerea de clasare în grupa valorică B a Monumentului funerar ”Maior Gh. Pastia” a primit aviz favorabil. Documentația de clasare înaintată Comiziei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5, Iași de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a fost realizată prin grija Primăriei municipiului Focșani, de către un expert atestat de Ministerul Culturii și Identității Naționale. Procedura de clasare, declanșată de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea în anul 2017, va continua la Secțiunea de Evidență a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice unde, în urma avizului favorabil, Monumentul funerar ”Maior Gh. Pastia” va fi introdus pe Lista Monumentelor Istorice.

Astfel, memoria celui mai important filantrop focșănean din secolul XX își va ocupa locul în Patrimoniul Cultural Național, monumentul funerar urmând să beneficieze permanent de protecție, conform Legii 422/2001. Monumentul funerar ”Maior Gh. Pastia” are încărcătură și semnificație memorial-simbolică pentru municipiul Focșani și este ridicat în Cimitirul Sudic în memoria celui care – sub deviza “Nimic pentru mine, totul pentru neam și cultura lui” – și-a cheltuit averea și a finanțat construirea celor două așezăminte culturale emblematice ale municipiului Focșani: ”Teatrul Municipal” și ”Ateneul Popular”, monumente istorice clasate în Patrimoniul Cultural Național.