Află dacă ești vizat! Anunț important pentru locatarii din Odobești

Subiectul discuției este reinnoirea contractelor de închiriere pentru locatarii din anumite blocuri din orașul Odobești, cu indicarea documentelor necesare și a perioadei în care aceștia se pot prezenta la Primăria orașului pentru a-și actualiza contractele.

În cazul în care sunteți titularul unui contract de închiriere în blocurile T9, T10, T11 și T12 de pe strada Nicolae Dragomir, citiți cu atenție următoarele informații.

În perioada 1-16 februarie 2024, sunt așteptați la sediul U.A.T. Odobești toți locatarii care doresc să-și reînnoiască contractele de locațiune ce expiră la data de 31 martie 2024.

Pentru a realiza acest lucru, este necesar să vă prezentați cu următoarele documente: copii după actele de identitate ale tuturor persoanelor care locuiesc în imobil, copie după certificatul de naștere al persoanelor minore (unde este cazul), copie a certificatului de căsătorie (unde este cazul), dovada venitului net pe ultimele 12 luni pentru persoanele majore din cadrul familiei care înregistrează venituri, certificat fiscal fără datorii, adeverință „CUP” că nu dețineți datorii și o declarație notarială pe propria răspundere a titularului de contract (cumulat soț și soție unde este cazul), că nu dețin locuință proprietate și nu a înstrăinat nici o locuință proprietate personală după 01.01.1990.

În cazul în care sunteți unul dintre locatarii vizati, nu uitați să vă prezentați în perioada menționată mai sus, pentru a vă reînnoi contractul fără probleme.

Pentru mai multe detalii, puteți contacta Primăria orașului Odobești.