Final de lucrări la blocurile ANL Biliești!

Primăria comunei Biliești: În cursul zilei de astazi a avut loc procedura de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție ”Locuințe pentru tineri” din comuna Biliești. Investiția a fost realizată prin Agenția Naționala de Locuințe (ANL) la solicitarea primăriei Biliești. Aceasta constă în realizarea a două blocuri de locuințe (11 apartamente si 9 garsoniere), astfel: – Bloc de locuinte P+2E, 6 apartamente cu 2 camere și 4 garsoniere – Bloc de locuințe P+2E, 5 apartamente cu 2 camere și 5 garsoniere. Referitor la acest obiectiv de investiție, primăria comunei Biliești a finalizat lucrările tehnico-edilitare pentru blocurile ANL și constau din rețea de distribuție apă, rețea de canalizare menajeră, canalizare pluvială, alimentare cu energie electrică, încălzire centrală, căi de acces. În cursul zilei de astăzi, 15.12.2023 a fost declanșată procedura de recepție la terminarea lucrărilor de către ANL, împreuna cu reprezentanți ai primăriei, ISC și din partea constructorului P&D Euroconf Metalic SRL , a fost verificată în teren investiția și modul de realizare a celor două blocuri, obținerea tuturor avizelor care au fost solicitate la autorizarea lucrărilor precum și finalizarea lucrărilor tehnico-edilitare și sistematizarea acestora. Am obținut avizele acordurilor, completarea cărții tehnice cu toate certificatele de conformitate, procesele verbale de calitate și procesele verbale de punere în funcțiune a instalațiilor, urmând ca aceste apartamente să fie atribuite familiilor tinere. Comuna Biliești este un model pentru administrația publică locală, atât la nivel județean, cât și național, totodată și una dintre cele mai active și puternice organizații liberale. Acest lucru se datorează întregii echipe a primăriei comunei Biliești, dar mai ales a domnului primar Vasile Chirila , si domnului viceprimar Chiticaru Remus , având performanțe printre cele mai bune, atât politice cât și administrative, datorită numeroaselor obiective de investiții finalizate și a proiectelor implementate.