Funcționar public din cadrul Primăriei comunei Vrîncioaia, găsit în stare de incompatibilitate de către ANI

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul lui Ionel Ghinea, funcționar public în cadrul Primăriei comunei Vrîncioaia. Potrivit ANI, începând cu data de 01 octombrie 2011, Ionel Ghinea deține și exercită simultan funcția publică de contabil în cadrul Primăriei și pe cea de contabil șef în cadrul Școlii Gimnaziale ”Nicolae Jechianu” Vrîncioaia, încasând venituri de natură salarială în valoare de 297.738 lei, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003. Ionel Ghinea a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare. Potrivit art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003 funcţionarii publici ,,nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice […]”. (…) „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […]starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”. „Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”, mai precizează Agenția Națională de Integritate.

Știri despre: ,