Nicușor Halici: Guvernul Ciolacu alocă fonduri pentru UAT-urile din Vrancea!

În urma discuțiilor pe care le-am purtat cu primarii Unităților Administrativ-Teritoriale din județul Vrancea, mi-a fost semnalat faptul că aceștia întâmpină dificultăți financiare, mai ales pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor de investiții asumate. În principal sumele necesare sunt pentru: finalizarea investițiilor finanțate din bugetele locale, asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile din proiectele cu finanțare externă, plățile care decurg din hotărâri judecătorești, acoperirea deficitului de cheltuieli de personal, inclusiv plata asistenților personali ai persoanelor cu handicap și pentru asigurarea utilităților. Am concluzionat faptul că la nivelul județului Vrancea, suma totală necesară se ridică la 37.954 mii lei, fapt pentru care am înaintat o notă de fundamentare și am propus Guvernului României, suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 cu suma de 37.954 mii lei. Mulțumesc guvernului Ciolacu care a aprobat astăzi prin Hotărâre de Guvern alocarea acestor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.