Nicușor Halici: Fără sănătate, oamenii nu pot supraviețui

În această după-amiază, la solicitarea Asociației Patronatului Medicilor de Familie Vrancea și Asociației Profesionale a Medicilor din Ambulatoriu Vrancea, am organizat o ședință de lucru la sediul Instituției Prefectului Vrancea.

În condițiile în care, reprezentanții celor două asociații medicale și-au exprimat îngrijorarea privind o posibilă subfinanțare a serviciilor medicale primare și secundare pe care le prestează, i-am asigurat că le voi transmite doleanțele exprimate în cadrul întâlnirii, ministrului sănătății și președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, lucru pe care l-am și făcut imediat după această întâlnire.

Susțin flexibilizarea sistemului de finanțare a celor două categorii profesionale extrem de importante pentru sănătatea vrâncenilor.

Nicușor Halici