Post vacant la Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea

Instituția de culturpă organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I. grad profesional superior din cadrul Compartimentului Financiar – contabilitate, salarizare, administrativ, achiziții publice. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: științe economice, iar vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani. Proba scrisă va avea loc pe 01 iulie 2019, ora 10:00, data și ora interviului urmând a fi anunțate ulterior. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției Județene pentru Cultură Vrancea, cu sediul în Focșani, str. Nicolae Titulescu, nr. 1, telefon: 0237/226.202, e-mail monumenteinvrancea@gmail.com.