Primăria Dumbrăveni – anunț public

U.A.T. COMUNA DUMBRAVENI, titular al proiectului ,, CONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII, BLOC LOCUINTE, LOCALITATEA  DUMBRAVENI, COMUNA DUMBRAVENI JUDETUL VRANCEA ”    anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea, fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ,, CONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII, BLOC LOCUINTE, LOCALITATEA  DUMBRAVENI, COMUNA DUMBRAVENI JUDETUL VRANCEA  propus a fi amplasat in intravilanul satului Dumbraveni, comuna Dumbraveni, T55, P1300, CF 50090, JUDETUL VRANCEA.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea din Focsani, str. Dinicu Golescu nr. 2, in zilele de luni – joi, intre orele 8,00 – 16,30 si vineri intre orele 9,00-14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmvn.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea.

Dupa prezentarea la A.P.M. Vrancea a dovezilor privind informarea publicului prin mijloacele sus mentionate, se va continua procedura de emitere a Deciziei etapei de incadrare, conform prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului aumitor proiecte publice si private asupra mediului.