Primăria Dumbrăveni – anunț public

U.A.T. COMUNA DUMBRAVENI, titular al proiectului ,, EXECUȚIE FORAJ PENTRU ALIMENTARE CU APĂ ÎN SAT CÎNDEȘTI, COMUNA DUMBRĂVENI, JUDEȚUL VRANCEA” anunță publicul interesat asupra  luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea, fară evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru ,, EXECUȚIE FORAJ PENTRU ALIMENTARE CU APĂ ÎN SAT CÎNDEȘTI, COMUNA DUMBRĂVENI, JUDEȚUL VRANCEA propus a fi amplasat în comuna Dumbrăveni, intravilanul satului Cîndești,  T 23, P 863, CF 55036, județul Vrancea.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea din Focșani, str. Dinicu Golescu nr. 2, in zilele de luni – joi, intre orele 8,00 – 16,30 si vineri intre orele 8,00-14,00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmvn.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea.

După prezentarea la A.P.M Vrancea a dovezilor privind informarea publicului prin mijloacele sus menționate, se va continua procedura de emitere a Deciziei etapei de încadrare, conform prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.