Primăria Dumbrăveni – anunț public

UAT DUMBRAVENI cu sediul in comuna Dumbraveni, sat Dumbraveni, str. Plainesti, nr.19, judetul Vrancea, tel 0237/255092 in calitate de beneficiar al autorizatie de construire nr. 27/07.11.2023, anunta publicul interesat de executaria lucrarilor de constructii pentru proiectul “LUCRARI DE CRESTERE A EFICIENTEI ENERGIEI A SEDIULUI PRIMARIEI, COMUNEI DUMBRAVENI, JUDETUL VRANCEA”.