Primăria Golești: Anunț privind acordarea venitului minim de incluziune (VMI)

Începand cu 1 ianuarie 2024, Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Comunei Golesti, va aduce la cunostinta faptul ca, incepand cu data de 01.01.2024, dreptul la venitul minim garanatat (ajutor social) inceteaza din oficiu, motivat de faptul ca, tot cu acesata data, 01.01.2024, va intra in vigoare Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune (VMI) si H.G.R nr. 1154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii.
Conditiile de acordare a venitului minim de incluzine:
Pentru a beneficia de venit minim de incluziune trebuie să îndepliniți următoarele condiții generale:
• domiciliul / resedinta pe raza comunei Golesti.
• venituri nete lunare de până la 275 lei pentru persoana singura de pana in 65 ani
• până Ia 400 lei pentru persoana singură în vârstă de cel puțin 65 de ani.
• venituri nete lunare ajustate de până la 700 lei pe membru de familie, pentru acordarea ajutonłlui pentru familia cu copii.
• completarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune și să furnizați documentele justificative.
• Să nu detineti bunuri care sa duca la excluderea acordarii venitului minim de incluzine.
• Cererea va fi analizată pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a VMI. Se va realiza verificarea documentelor depuse și va avea loc o anchetă socială în teren, la reședința declarată.
Pentru a beneficia in continuare de acest drept, beneficiarii de venit minim garantat (ajutor social) si beneficiarii de alocatie privind sustinerea familiei (ASF), au obligatia depunerii unei noi cereri la Compartimentul de Asistenta Sociala al Comunei Golesti, insotita de urmatoarele documente:
» Formular standard de cerere pentru acordare VMI ( se completeaza la sediul primariei)
» Declarație pe propria răspundere (se completeaza la sediul primariei)
» Actul de identitate al solicitantului și al membrilor familiei
» Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit ale familiei (adeverinta salariat, cupon pensie, cont bancar etc.)
» Certificat de naștere pentru fiecare copil
» Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei
» Dovada școlarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 16 ani (adeverinta elev)
» Angajamentul de plată (pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit)
» Alte documente specifice situației beneficiarului.

Primăria comunei Golești