Primăria Panciu: Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2024 a fost aprobat

Astăzi, 8 februarie 2024, consilierii locali, întruniți în ședință extraordinară, au aprobat Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

Potrivit proiectului de hotărăre aprobat, sumele totale ale Bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 sunt:

87.236,25 mii lei, la partea de venituri, repartizate astfel:
secțiunea de funcționare 24 757,89 mii lei
secțiunea de dezvoltare 62 478,38 lei

90.811,81 mii lei, la partea de cheltuieli, repartizate astfel:
secțiunea de funcționare 24 757,89 mii lei
secțiunea de dezvoltare 66 053,92 mii lei.

Excedentul de la sfârșitul anului 2023 este de 3 575,54 mii lei, care va fi folosit în 2024 la secțiunea dezvoltare.

Bugetul local din acest an va susține atât activitatea Primăriei, cât și a instituțiilor din subordine, respectiv:
Direcția de Asistență Socială Panciu
Casa Orășnenească de Cultură „Mihai Eminescu” Panciu
Clubul Sportiv Panciu

Totodată, la partea de funcționare au fost prevăzute sume pentru finanțarea complementară a celor două licee:
Liceul Teoretic „Ioan Slavici” Panciu
Liceul Tehnologic „Al. I. Cuza” Panciu

Sumele prevăzute la partea de dezvoltare vor permite realizarea unor obiective de investiții din fonduri de la bugetul local, printre care:
Creare și modernizare spații verzi în orașul Panciu, Lot 1
Ansamblu locuințe sociale D+P+2E+M, 2 tronsoane însumând 32 U.L., Aleea Independenței, nr. 6-8, oraș Panciu, județul Vrancea
Ansamblu locuințe sociale D+P+2E+M, 4 tronsoane, însumând 61 U.L., Bld. Independenței nr. 6-8, oraș Panciu, județul Vrancea
nsamblu locuințe sociale D+P+2E+M, 2 tronsoane însumând 32 U.L., Aleea Independenței, nr. 6-8, oraș Panciu, județul Vrancea
Vranceaqua – Extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare în judeţul Vrancea
Construire gard din rigle de lemn pe temelie de beton și stâlpi metalici la Grădinița Crucea de Sus
Modernizare trotuare în oraşul Panciu – str. Grivița și Nicolae Titulescu
Modernizare și reabilitare străzi în satele aparținătoare orașului Panciu – Trama II

În cursul anului 2024 se vor finaliza următoarele obiective de investiții finanțate din fonduri europene nerambursabile:
EDUCATIE TIMPURIE – Proiect pentru modernizarea si dotarea infrastructurii de educatie prescolara din Orasul Panciu
lnfiinfare Centru de Diagnostic in Cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orăşenesc Panciu
Reabilitare, modernizare şi dotare cămine culturale din cartierele Neicu si Satu-Nou, oraş Panciu, judeţul Vrancea
Extinderea, Reabilitarea, Modernizarea si Dotarea Casei de Cultura, oras Panciu, judetul Vrancea
lnfiintare centru de tineret Panciu

De asemenea, în 2024 se vor implementa 12 proiecte de investiții finanțate prin PNRR:
Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Panciu, judeţul Vrancea
Elaborare plan de mobilitate urbana a orasului Panciu 2022-2030
Elaborarea in format GIS a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de planificare urbana – Plan Urbanistic General al orasului Panciu, iudetul Vrancea
Stații de reincarcare pentru vehicule electrice
Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din orasul Panciu etapa a-VIII-a (Str. Titu Maiorescu, bi. 24,26)
Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din orasul Panciu etapa a-VIII-a (Bd. Independentei, bi. 15, 19, 23, 25 si 27)
Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din orasul Panciu etapa a-VIII-a (Str. Titu Maiorescu bl. 32, 36)
Modernizarea si extinderea sistemului de supraveqhere video in orasul Panciu
Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din oraşul Panciu – etapa a-VII-a (str. Nicolae Titulescu bl.11 si 13)
Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din oraşul Panciu – etapa a-VII-a (str. Nicolae Titulescu bl..15 si 20)
Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din oraşul Panciu – etapa a-VII-a ( str. Nicolae Titu/leseu bl.22 si 28, strada Ciprian Porumbescu bl.D1)
Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deşeurilor la nivelul Oraşului Panciu

UAT Panciu va achiziționa 7 stații de reîncărcare a acumulatorilor pentru vehiculele electrice, în valoare de 1 137,37 mii lei – obiectiv de investiții finanțat prin Ministerul Mediului.

După cum se poate observa, acesta va fi un an dedicat investițiilor și le mulțumesc aleșilor locali pentru faptul că au înțeles care sunt prioritățile administrației locale și au aprobat în unanimitate Bugetul pe anul 2024.

Primar,
Nicolai Mărăscu