Cardul european de sănătate 2019: Valabilitatea acestuia se va dubla

Perioada de valabilitate a cardului european de sănătate se va dubla, conform unui proiect de act normativ adoptat miercuri, de deputați. Măsura prelungirii valabilității documentului ce poate fi folosit, în caz de ședere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene (UE), de către persoanele asigurate în țara noastră a fost luată pentru a alinia valabilitatea documentelor emise în România cu cea a documentelor emise în alte state comunitare.

          Dublarea perioadei de valabilitate a cardului european de sănătate se regăsește în Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, document care a trecut în octombrie 2018 de senatori și care a primit miercuri, votul decisiv al deputaților. Proiectul legislativ are nevoie, pentru a se putea aplica, și de semnătura șefului statului. După cum stipulează propunerea legislativă, valabilitatea cardului european de asigurări sociale de sănătate se va majora de la un an, cât este în prezent, la doi ani. Practic, valabilitatea acestui document se va dubla.

O majorare a perioadei de valabilitate a cardului european de sănătate a avut loc și în 2016, atunci când valabilitatea acestuia a fost mărită de la șase luni la durata din prezent, și anume un an. Anterior acestei majorări a termenului de valabilitate a cardului de sănătate, valabilitatea documentului trebuia să acopere perioada în care românii călătoreau temporar într-un stat membru UE, dar fără să depășească şase luni.

Potrivit legislației în vigoare, cardul european „poate fi utilizat de către asigurații din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România numai pe teritoriul statelor membre ale UE” și „nu produce efecte pe teritoriul României și nu creează nicio obligație pentru furnizorii de servicii medicale din România”. Altfel spus, persoanele asigurate în sistemul național de sănătate pot folosi cardul european de asigurări sociale de sănătate doar pe teritoriul altor țări membre UE, dar nu și pe teritoriul țării noastre.

Notă: Cardul european nu poate fi folosit în situația în care asiguratul se deplasează într-un stat membru al UE în vederea beneficierii de tratament medical.

Atenţie! Proiectul nu se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie să fie promulgat de şeful statului şi publicat în Monitorul Oficial.