În atenția rezidenților! Ministerul Sănătăţii organizează sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru aceștia

Sursa foto:amfms.ro
Sursa foto:amfms.ro

Ministerul Sănătății a anunțat recent, că va organiza în perioada februarie-martie 2019, prima sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți din acest an. Depunerea cererilor se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii până pe 25 februarie 2019, inclusiv. Pentru această sesiune de schimbare a centrelor de pregătire au fost stabilite următoarele criterii pe baza cărora se vor analiza aceste solicitări:

  1. anul de rezidenţiat ( VII, VI…. I);
  2. unic susținător al unui copil minor;
  3. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat şi având în îngrijire copii
  4. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat;
  5. locuinţă în centrul universitar solicitat sau la mai puțin de 100 km
  6. părinţi bolnavi sau alte persoane în întreținere în centrul universitar solicitat.

În cazul în care numărul solicitărilor depășește numărul de locuri anunţat, cei în cauză pot beneficia de detaşări pentru module de pregătire pentru care capacitatea de pregătire nu este depăşită. Rezidenții interesați vor prezenta avizele conducerii universităţilor de medicină şi farmacie din centrele implicate, avizul direcției de sănătate publică şi al unui coordonator de program, respectiv director de program în specialitatea în care sunt confirmați, din centrul universitar în care urmează să se pregătească.

Rezidenţii în medicină de familie vor prezenta numai avizul direcțiilor de sănătate publică şi al coordonatorilor de program, de plecare şi de primire. Rezidenţii pe post vor prezenta și avizul unității sanitare cu care au încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată. Toți solicitanții vor prezenta acte justificative privind motivele cererii. Totodată, Direcţiile de sănătate publică vor transmite prin e-mail Ministerului Sănătăţii tabelele cu solicitările înregistrate până cel târziu la data de 28 februarie 2019.

Tabelele (in format Excel) cu solicitările înregistrate, vor cuprinde următoarele rubrici: numele şi prenumele;  specialitatea; rezident pe loc/post; unitatea sanitară de încadrare; anul de rezidenţiat; centrul universitar în care se pregăteşte; centrul universitar solicitat și motivele solicitării explicate pe scurt. Afișarea solicitărilor aprobate se va face pe site-ul Ministerului Sănătății la data de 12 martie 2019. Schimbarea centrelor de pregătire va fi operațională cu data de 15 martie 2019.