34 de posturi vacante din cadrul structurilor IGAv al M.A.I. pot fi ocupate prin concurs

Inspectoratul General de Aviație al M.A.I. a demarat procedurile specifice organizării concursurilor pentru ocuparea unui număr de 34 de posturi vacante din cadrul structurilor Inspectoratului General de Aviație al M.A.I., astfel:

7 posturi vacante de ofițer, prin trecerea în corpul ofițerilor a maiștrilor militari și subofițerilor din unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, care îndeplinesc criteriile specifice și condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, astfel: 5(cinci) posturi în cadrul Inspectoratului General de Aviație(Aparat Propriu), 1(un) post în cadrul Unității Speciale de Aviație Iași și 1(un) post în cadrul Unității Speciale de Aviație Tulcea;

un post vacant de ofițer în cadrul Inspectoratului General de Aviație(Aparat Propriu), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului.

25 de posturi vacante de subofițer, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, astfel: 8(opt) posturi în cadrul Inspectoratului General de Aviație(Aparat Propriu), 5(cinci) posturi în cadrul Unității Speciale de Aviație București, 3(trei) posturi în cadrul Unității Speciale de Aviație Cluj-Napoca, 2(două) posturi în cadrul Unității Speciale de Aviație Iași, 1(un) post în cadrul Unității Speciale Tulcea și 6(șase) posturi în cadrul Unității Speciale de Aviație Caransebeș;

un post vacant de personal contractual – îngrijitor în cadrul Inspectoratului General de Aviație(Aparat propriu), prin încadrare din sursă externă.

Anunțurile de concurs, care conțin informații referitoare la condițiile generale și specifice de participare la concurs, datele în care se pot depune documentele, precum și cele la care se susțin probele de concurs, tematica și bibliografia, sunt afișate pe site-ul Inspectoratului General de Aviație al M.A.I. la rubrica denumită “Carieră”.

Știri despre: ,