Anunț privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Locuințe Colective P+2E”

Primăria municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesaţi proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului Consultării și Informării Publicului nr. 102975 din 26.11.2018 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe colective P+2E” – generat de imobilul amplasat în Focșani, str. Rarău T. 190, P. 10352, 10353 nr. cad. 60012, suprafața terenului = 395,00 mp. Proiectul de act normativ este afişat la sediul Primăriei municipiului Focşani şi pe site-ul www.focsani.info. În perioada 28.01-08.02.2019 cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii privind aceste proiecte de act normativ la Primăria municipiului Focşani, din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, camera 102 – serviciul administraţie publică locală, agricultură, persoana de contact – Cristina Dăscălescu.

Știri despre: , ,