Bonificațiile pentru plata obligațiilor fiscale

Sursa foto: ata.es
Sursa foto: ata.es

Cine sunt beneficiarii, cum se calculează şi cui se acordă bonificațiile? Ordinul președintelui ANAF nr. 1369/2019, de aprobare, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 479 din 12 iunie 2019 și menionează cine beneficiază de bonificaţie, precizează legestart.ro. Astfel, procedura se aplică:

  • a) persoanelor fizice care au depus până la 31 iulie 2018 inclusiv, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice;
  • b) persoanelor fizice care au plătit cu anticipație, până la data de 15 decembrie 2018 inclusiv, impozitul pe venitul anual estimat, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate pentru anul 2018, declarate prin declarația unică;
  • c) persoanelor fizice care au obținut, în anul 2018, venituri anuale și care au depus numai declarația unică prevăzută la art. 120 din Codul fiscal, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până la 31 iulie 2018 inclusiv.

Contribuabilii care desfășoară activitate, în cursul anului fiscal, în mod individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică, sunt obligați să depună la organul fiscal competent declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru venitul estimat a se realiza în fiecare an fiscal, indiferent dacă în anul fiscal anterior au înregistrat pierderi, până la data de 15 martie inclusiv a fiecărui an. Fac excepție contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se reține la sursă. Valoarea bonificațiilor care diminuează obligațiile fiscale declarate prin declarația unică reprezintă:

  • a) sumele rezultate din aplicarea unui procent de 5% asupra obligațiilor fiscale declarate, aferente veniturilor estimate în anul 2018;
  • b) sumele rezultate din aplicarea unui procent de 5% asupra obligațiilor fiscale declarate, aferente veniturilor realizate în anul 2018.

Organul fiscal central constată, din oficiu, acordarea bonificațiilor prevăzute la alin. (3), după data de 31 iulie 2019, prin emiterea unei decizii. Bonificațiile se acordă și pentru obligațiile fiscale stabilite prin declarații rectificative depuse până la data de 31 iulie 2019 inclusiv, în condiţiile prevăzute în Procedură. Pentru sumele de plată stabilite prin decizii de impunere ca urmare a inspecției fiscale aferente tipurilor de obligații fiscale (venituri estimate/realizate în 2018), comunicate anterior sau ulterior datei de 31 iulie 2019 inclusiv, se acordă bonificațiile de 5%, în condiţiile prevăzute în Procedură.

Bonificația de 5% asupra obligațiilor fiscale declarate, aferente veniturilor estimate în anul 2018 se acordă, din oficiu, de către organul fiscal central, în situația în care a fost achitat, până la 15 decembrie 2018 inclusiv, un procent de cel puțin 95% din obligația fiscală declarată, aferentă veniturilor estimate în anul 2018. Bonificația de 5% asupra obligațiilor fiscale declarate, aferente veniturilor realizate în anul 2018 se acordă, din oficiu, de către organul fiscal, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • a) declarația unică a fost depusă până la 31 iulie 2018 inclusiv, prin mijloace electronice de transmitere la distanță;
  • b) a fost achitată, până la 31 iulie 2019 inclusiv, diferența dintre obligația fiscală declarată aferentă veniturilor realizate în anul 2018 și valoarea bonificației de 5% asupra obligațiilor fiscale declarate, aferente veniturilor realizate în anul 2018.

În situația în care persoana fizică a beneficiat din oficiu de bonificația de 5% asupra obligațiilor fiscale declarate, aferente veniturilor estimate în anul 2018 , pentru a se încadra în condiția prevăzută la lit. b) de mai sus, trebuie să achite diferența dintre obligația fiscală declarată aferentă veniturilor realizate în anul 2018, valoarea bonificației de 5% asupra obligațiilor fiscale declarate, aferente veniturilor estimate în anul 2018 și suma achitată până la 15 decembrie 2018 inclusiv.

IMPORTANT DE REŢINUT:  Bonificațiile 5% asupra obligațiilor fiscale aferente veniturilor declarate/ realizate în anul 2018 se acordă cumulativ de către organul fiscal central și în situația în care a fost achitat, până la data de 15 decembrie 2018 inclusiv, un procent de cel puțin 90% din obligația fiscală declarată, aferentă veniturilor estimate în anul 2018 și declarația unică a fost depusă până la 31 iulie 2018 inclusiv, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, de către următoarele categorii de persoane fizice:

  • a) persoanele fizice care au obținut, în anul 2018, venituri anuale și care au depus numai declarația unică prevăzută la art. 120 din Codul fiscal;
  • b) persoanele fizice care se încadrează în prevederile art. 151 alin. (16) – (19) și art. 174 alin. (16) – (19) din Codul fiscal.