CASS 2019: Cine este asigurat automat în sistemul public de sănătate, fără plata contribuției

Sursa foto: Buzaumedia

Copiii și tinerii care își continuă studiile, gravidele, pensionarii, cei condamnați sau arestați sunt principalele categorii care beneficiază de asigurare automată la sănătate, fără să plătească contribuția la sănătate (CASS). Codul fiscal prevede o listă destul de lungă, ușor modificată în 2018, cu cei care beneficiază automat de asigurare în sistemul public de sănătate, însă obținerea unor venituri impozabile îi poate face și pe aceștia scutiți să datoreze CASS pentru acele venituri.

Sursa foto: Buzaumedia

Categoriile de persoane care nu sunt nevoite să plătească CASS, dar beneficiază gratis de servicii medicale în sistemul de sănătate public (pachetul de bază) sunt stabilite în Codul fiscal. Anul trecut au fost făcute mici modificări la lista asiguraților fără plata CASS, iar lista este acum următoarea:

 • copiii până la vârsta de 18 ani, dar și cei între 18 și 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de trei luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenți, studenții-doctoranzi care desfășoară activități didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a patru – șase ore convenționale didactice pe săptămână, precum și persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști;
 • tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului;
 • soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate;
 • persoanele cu handicap, pentru veniturile obținute în baza Legii nr. 448/2006;
 • bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni;
 • femeile însărcinate și lăuzele;
 • pensionarii, pentru veniturile din pensii, precum și pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală; asta înseamnă că dacă obțin venituri din activități independente, chirii sau alte venituri impozabile ar putea fi obligați să plătească CASS, peste un anumit plafon al veniturilor (12 salarii minime brute anual);
 • persoanele care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală; salariații oricum datorează CASS prin contractul de muncă, însă Codul fiscal îi scutește aici de obligația de a datora CASS dacă mai obțin și venituri din proprietate intelectuală;
 • persoanele care se află în concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, acordate în urma unor accidente de muncă sau a unor boli profesionale, precum și cele care se află în concedii medicale acordate potrivit OUG nr. 158/2005, pentru indemnizațiile aferente certificatelor medicale (de maternitate, risc maternal, îngrijirea copilului bolnav etc.);
 • șomerii care primesc indemnizația de șomaj sau, după caz, alte drepturi de protecție socială;
 • persoanele care se află în concediu de acomodare sau în concediu pentru creșterea copilului, pentru drepturile bănești acordate aferent acestor concedii (adică indemnizațiile de concediu de creștere și de acomodare);
 • persoanele fizice care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (dar doar pentru acești bani);
 • condamnații din închisori, cei arestați, precum și persoanele care se află în executarea unei măsuri educative/de siguranță privative de libertate, respectiv cele care se află în perioada de amânare/întrerupere a executării pedepsei privative de libertate;
 • străinii aflați în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum și pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identității și sunt cazați în centrele special amenajate potrivit legii;
 • personalul monahal al cultelor recunoscute;
 • persoanele cetățeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni;
 • persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990, prin Legea nr. 51/1993, prin Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, prin Legea nr. 44/1994, prin Legea nr. 309/2002, precum și persoanele prevăzute de Legea nr. 341/2004 (e vorba, în principal, de persoane persecutate în regimul comunist, de veterani de război și alte categorii asemenea).

Toate aceste categorii de persoane sunt scutite de la plata contribuției la sănătate. În raport cu veniturile respective (pensii, indemnizații etc.), ele sunt asigurate automat în sistemul de sănătate de la stat. Dacă însă obțin alte categorii de venituri impozabile pentru care există obligația de a plăti CASS, atunci vor trebui să plătească contribuția pentru acestea din urmă. De exemplu: pensionarul care obține venituri substanțiale din chirii; studentul care obține venituri salariale; salariatul care obține venituri din chirii sau dividende.

Desigur că, cine nici nu obține venituri și nici nu se regăsește pe lista de mai sus, nu poate beneficia de serviciile medicale de la stat decât dacă plătește pentru asta. Nu există însă o obligația de a contribui. Cei care o fac, o fac benevol. Cine vrea să se asigure voluntar la sănătate (asigurare valabilă 12 luni) trebuie să plătească, prin declarația unică, echivalentul a 10% din șase salarii minime brute, mai exact, 1.248 de lei (10% din 2.050 de lei x 6).