Ce soluție nouă vor avea persoanele cu datorii la bănci, executate silit

Sursa foto: caminofinancial.com
Sursa foto: caminofinancial.com

O propunere legislativă de modificare a Codului de procedură civilă impune instanțelor care judecă o executare silită a unei personale cu credit restant să ceară o actualizare a debitului, înainte de pronunțarea executării silite. Inițiativa a fost depusă ca urmare a numărului mare de executări silite inițiate la instanțele judecătorești, în baza unui titlu executoriu reprezentat de un contract de împrumut.

Inițiatorii consideră că o astfel de încuviințare silită, pe baza unui titlu executoriu reprezentat de un contract de împrumut, este o acțiune formală, conform actualei formulări a art. 666 din Codul de procedură civilă. Astfel, instanța nu cere un grafic actualizat al sumelor restante, al dobânzilor și penalităților, nefiind luat în seamă un principiu vital în astfel de situații, cel al certitudinii debitelor neachitate.

Debitorii nu pot acționa în astfel de situații decât prin formularea unei contestații la executare, pentru care este necesară achitarea unei cauțiuni calculate la valoarea obiectului contestației, conform art. 712 din Codul de procedură civilă:

  • 10% dacă valoarea contestată este până la 10.000 lei
  • 1.000 lei + 5% pentru valori ce depășesc 10.000 lei
  • 5.500 lei + 1% pentru valori de peste 100.000 lei
  • 14.500 lei + 0,1% pentru sumele de peste 1.000.000 lei.

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, Art. 666 – După alin. (1) se introduce alin. (1¹) cu următorul cuprins:

,,Pentru toate situațiile în care titlul executoriu este un contract de împrumut bancar sau nebancar, executorul va fi obligat, în vederea obținerii încuviințării de executare silită să depună o anexă a contractului emanată de la creditor la data solicitării executării silite, care să conțină debitul restant, actualizat, împreună cu toate accesoriile datorate, dobânzi, penalități.” Propunerea legislativă este în dezbatere publică la Senat, iar ca să fie aplicată trebuie să treacă de votul plenului Camerei Deputaților, forul decizional.