Concurs pentru postul vacant de execuție de la Serviciul logistic din cadrul IPJ Vrancea

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea, cu sediul în municipiul Focsani, strada Cezar Bolliac, nr. 12, organizează concurs/examen, prin recrutare din sursă externă, pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de personal contractual – referent II – IA, (secretar dactilograf, cod COR 412001), la Serviciul logistic. În vederea participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile generale prevăzute de H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare precum şi următoarele condiţii specifice:

  • a) să fie absolvenţi de studii liceale cu diplomă de bacalaureat ;
  • b) să dețină/să obțină autorizație/certificat pentru accesul la informații clasificate din clasa secrete de stat, nivelul ,, secret de serviciu “ ;
  • c) să fie apți medical;
  • d) să fie apţi din punct de vedere psihologic .

Dosarul de candidat se va depune la sediul instituţiei până la data de 30.01.2019, inclusiv. Selecţia dosarelor de concurs se va realiza la data de 27.02.2019. Concursul/examenul se va desfăşura la sediul instituţiei şi va consta în susţinerea următoarelor probe:

  • Proba scrisă  05.03.2019, ora 10:00;
  • Interviu  11.03.2019, ora 10:00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea , telefon 0237/207114 de luni până vineri între orele 08:00-16:00 sau de pe site-ul de internet www.politiavrancea.ro.