Dacă ești salariat, datorezi CASS suplimentar pentru dividende?

Sursa foto: erepublik.com

Persoanele fizice care încasează bani din dividende datorează la stat impozit pe venit și, în anumite condiții, contribuția la sănătate (CASS), conform Codului fiscal. Însă lucrurile se complică puțin dacă o persoană fizică încasează dividende și în același timp este salariată la un angajator.

Sursa foto: erepublik.com

Persoanele fizice care sunt salariate la un angajator și încasează concomitent venituri din dividende sunt obligate la plata suplimentară a CASS, dacă acestea din urmă vor fi de cel puțin 24.960 de lei în 2019. Mai precis, în afară de CASS-ul plătit de angajator pentru veniturile salariale, persoana fizică trebuie să plătească CASS suplimentar și pentru veniturile din dividende. Regula este stabilită implicit prin prevederile Codului fiscal și a fost confirmată, la solicitarea redacției noastre, de un consultant fiscal.

„Persoanele fizice care încasează dividende datorează CASS dacă estimează că veniturile din diverse categorii de venituri non-salariale pentru un an depășesc plafonul de 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere al declarației unice. Astfel, pentru încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, se cumulează veniturile non-salariale (de exemplu, veniturile din activități independente, veniturile din cedarea folosinței bunurilor, veniturile din alte surse etc.). În măsura în care suma veniturilor non-salariale (inclusiv dividende) depășește plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, persoana fizică datorează CASS în valoare de 10% din nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, indiferent de nivelul acestor venituri.

Această regulă se aplică indiferent dacă persoana are calitatea de salariat (și deja plătește CASS la câștigul brut prin reținerea de către angajator) sau nu”, a explicat pentru redacția noastră Anamaria Tocaci, tax manager la Schoenherr Tax Bucharest. Mai precis, în 2019, acel plafon de 12 salarii minime brute este de 24.960 de lei (2.080 x 12). Astfel, dacă se estimează că în 2019, în plus față de salariu, persoana fizică va încasa din dividende cel puțin 24.960 de lei, aceasta trebuie să depună declarația unică până pe 15 martie 2019 și să achite, până pe 15 martie 2020, CASS suplimentar pentru anul curent.

Așadar, un salariat care încasează dividende care depășesc plafonul legal datorează la stat CASS de două ori – o dată ca salariat (plata fiind făcută de angajator) și o dată ca persoană care încasează dividende (plata fiind făcută în nume propriu). Declarația unică se depune în 2019 atât pentru declararea veniturilor din dividende din 2018 (pentru regularizări), cât și pentru estimarea veniturilor din dividende din 2019, pentru care se datorează CASS dacă vorbim de cel puțin 24.960 de lei.

Baza de calcul pentru stabilirea CASS (a cărei cotă este de 10%) este echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară, adică 24.960 de lei. Așadar, vorbim de CASS de 2.496 de lei pentru întreg anul 2019, adică 208 lei pe lună. Impozitul pe venit datorat pentru veniturile din dividende (a cărui cotă este de 5%) este plătit de firma care achită dividendele.

Știri despre: ,