Fiscul vrâncean anunță care sunt prețurile medii valabile pentru anul 2019, pentru produsele agricole folosite în contractele de arendă

Reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea au anunțat că, pentru acest an, s-a stabilit venitul anual din arendă în care modalitatea de plată este prevăzută în natură prețul mediu pentru 2019 este de 0,63 lei/kg grâu; 0,58 lei/kg porumb; 1,20 lei/kg floarea soarelui şi 1,00 lei/kg struguri. Prețurile medii la produsele agricole sunt stabilite prin hotărâre a Consiliului Județean, în baza propunerilor transmise de la nivelul Direcției Agricole, care monitorizează piața produselor agricole.

Contribuabilii trebuie să știe că în conformitate cu preverile art. 84 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se face pe baza prețurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor județene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca urmare a propunerilor direcțiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. În vederea calculării veniturilor anuale brute obținute din cedarea folosinței bunurilor în situația în care arenda se exprimă în natură, plata se stabileşte într-o cantitate determinată de produse agricole, indiferent de culturile înființate.