Jandarmii vrânceni recrutează pentru admiterea în instituţii militare de învăţământ, sesiunea 2019 – 2020

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vrancea, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară până la data de 24.05.2019 respectiv 15.11.2019 activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile militare de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2019 şi ianuarie 2020, astfel:

     ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR M.A.I.

        Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti– domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”

       ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL M.A.I.

 1. a) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani
 2. b) Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni
 3. c) Şcoala Militară de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti

       ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR M.Ap.N.

  1. a) Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
  2. b) Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu
  3. c) Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”
  4. d) Institutul Medico-Militar
  5. e) Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”
  6. f) Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa

 

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL M.Ap.N.

 1. a) Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti
 2. b) Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene ”Traian Vuia”
 3. c) Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa

CONDIŢIILE LEGALE DE RECRUTARE:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs de admitere;
 13. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de ordice natură, aplicate, inserate sau implatate pe/în/corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 14. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 15. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

         Depunerea cererilor de înscriere

         Cererile-tip de înscriere la sesiunea de admitere 2019 – 2020 se depun de candidaţi până la următoarele date limită:

 • până la data de 24 mai 2019 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie – august 2019 la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi la instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru MAI (din structura MApN);
 • până la data de 15 noiembrie 2019 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2020 la şcolile postliceale ale MAI.

         DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDAT

         Dosarele de recrutare se depun în volum complet, până la următoarele date limită:

 • până la data de 19 iunie 2019 pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale;
 • până la data de 06 decembrie 2019 pentru şcolile postliceale ale MAI (Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni şi Şcoala Militară de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti) – sesiunea ianuarie 2020.

Detalii suplimentare se pot solicita la Serviciu Resurse Umane din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vrancea, număr de telefon 0237.215303 sau prin adresa de e-mail relatiipublice@jandarmeriavrancea.ro. Pentru înscriere, candidaţii se vor prezenta la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vrancea, Str. Republicii nr. 14, municipiul Focşani, judeţul Vrancea, luni – vineri, orele 0900 – 1200.

Știri despre: ,