Mare atenţie vrânceni dacă aveţi firmă! Avertisment de la Registrul Comerţului!

Sursa foto:avantulliber.ro
Sursa foto:avantulliber.ro

Având în vedere, dispozițiile art. II. alin. (1) din Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, Oficiul Registrului Comerţului radiază din oficiu, în termen de 60 de zile de la împlinirea a 2 ani, de la data intrării in vigoare a legii, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale al căror număr de clase de activități prevăzute de codul CAEN incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel impus de actul normativ menționat – cel mult 5 clase de activități prevăzute de codul CAEN pentru PFA şi cel mult 10 clase de activităti prevăzute de codul CAEN pentru intreprinderea individuală. Situația persoanelor fizice autorizate şi întreprinderilor individuale care nu şi-au îndeplinit obligaţia de modificare a obiectului de activitate până la data de 23 ianuarie 2019 este publicată pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comertului www.onrc.ro secțiunea IMPORTANT.