Noi modificări privind cazierul fiscal!

Sursa foto:: shutterstock.com
Sursa foto:: shutterstock.com

Cazierul fiscal reprezintă modalitatea prin care ANAF ţine evidenţa şi verifică respectarea normelor fiscale, contabile şi financiare. Acesta vizează contribuabilii, indiferent dacă sunt persoane fizice sau juridice ori entităţi care nu au respectat legile fiscale, contabile, vamale sau financiare şi are rolul de a preveni şi de a combate evaziunea fiscală. Practic, cazierul fiscal este utilizat în scopul accesului la informații privind felul în care contribuabilii au respectat legislația fiscală, contabilă, valală, dar și regulile privind disciplina financiară, conform Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal.

Cazierul fiscal se utilizează în scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, dar și în scopul eficientizării de către organele fiscale a procesului de administrare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri la bugetul general consolidat datorate de către contribuabili. În Monitorul Oficial al României nr. 4/2019, a fost publicată Legea nr. 346/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal.

Potrivit actului normativ de mai sus organele competente să constate faptele și să aplice sancțiuni au obligația ca, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a actelor care sancționează fapte care, potrivit legii, se înscriu în cazierul fiscal, neatacate în termenele prevăzute de lege, să comunice aceste acte, în copie, organului fiscal competent în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sancționat.

Inactivitatea fiscală a persoanei juridice sau a entității fără personalitate juridică înscrisă anterior radierii acestora în cazierul fiscal al reprezentanților legali sau al reprezentanților desemnați se scoate din evidență la data împlinirii unui termen de un an de la data radierii contribuabilului reprezentat. În situația înscrierii inactivității fiscale ulterior radierii persoanei juridice sau a entității fără personalitate juridică în cazierul fiscal al reprezentanților legali sau al reprezentanților desemnați, aceasta se scoate din evidență la data împlinirii unui termen de un an de la data înscrierii.

Potrivit noutăţilor legislative, cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se poate transmite la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în condițiile prevăzute de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. Cazierul fiscal cuprinde informații privind faptele sancționate contravențional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară. Prin excepție de la această regulă, faptele sancționate contravențional cu avertisment nu se înscriu în cazierul fiscal al persoanelor juridice, persoanelor fizice sau al entităților fără personalitate juridică. Înscrierea informațiilor în cazierul fiscal se face de către organul fiscal competent pe baza documentelor rămase definitive potrivit legislației în vigoare.

Știri despre: ,