Patru universități vor fi desființate! Acestea au fost excluse din Nomenclatorul domeniilor și al programelor de studii universitare

Începând cu anul viitor universitar, patru universități nu mai apar în Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior. Mai exact, în hotărârea aprobată de Executiv în ședința de ieri, nu se mai regăsesc pentru anul universitar 2019 – 2020, patru instituții de învățământ superior, ca urmare a apariției, în anul 2018, a legilor de desființare. Este vorma despre:

  1. Universitatea Financiar – Bancară din municipiul București (desființată prin Legea nr. 316/2018 din 20 decembrie 2018)
  2. Universitatea „George Barițiu” din Brașov (desființată prin Legea nr. 317/2018 din 20 decembrie 2018)
  3. Universitatea „Mihai Eminescu” din municipiul Timișoara, județul Timiș (desființată prin Legea nr. 318/2018 din 20 decembrie 2018)
  4. Institutul Teologic Romano-Catolic din București (desființat prin Legea nr. 319/2018 din 20 decembrie 2018).

De asemenea, actul normativ aprobat astăzi prevede, în baza Hotărârii Guvernului nr. 153/2019, schimbarea denumirii Academiei Tehnice Militare din București în Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din București. Pe de altă parte, aprobarea actului normativ implică modificarea unor specializări, conform rapoartelor Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS), introducerea de noi specializări evaluate de ARACIS. În baza aprobărilor ARACIS se modifică următoarele denumiri de specializări:

  • „Inginerie economică în agricultură” din domeniul Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, cu denumirea „Ingineria și managementul afacerilor agricole”;
  • „Inginerie economică în construcții” din domeniul Inginerie şi management, cu denumirea „Inginerie și management în construcții”.

Hotărârea Executivului mai prevede intrarea unei universități particulare în monitorizare, după aprobarea Legii nr. 227/2017 privind înființarea Universității „Adventus” din Cernica, urmare a acreditării Institutului Adventist din Cernica – Ilfov.  Nomenclatorul domeniilor și al programelor de studii universitare include domeniile și programele de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învățământ sau limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați. Acestea sunt propuse de agențiile de evaluare a calității care au evaluat fiecare program.

Structurile și specializările/programele de studii cuprinse în hotărâre au fost fundamentate în funcție de următorii indicatori: prospectarea cererilor economice și sociale de calificări universitare, asigurarea echilibrului corespunzător între studiile de licență și studiile de masterat, tendințele demografice, autonomia universitară și răspunderea publică, respectiv organizarea fluxurilor studențești și a programelor de studii.

Știri despre: ,