Poliţia Locală a dat sute de amenzi în luna mai, în valoarea totală de peste 120.000 de lei

Poliţiştii locali au dat peste 500 de amenzi în luna mai iar valoarea acestora depăşeşte 120.770 lei. Cele mai multe sancţiuni au fost aplicate pentru indisciplină în trafic şi parcări neregulamentare. Cele mai mari amenzi au fost aplicate pentru staţionare neregulamentară, oprire neregulamentară pe trecerea pentru pietoni și oprire în zona de acțiune indicator ”Oprirea interzisă”. Poliţia Locală a municipiului Focșani a acționat în cursul lunii mai, pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice, asigurarea fluenței traficului, prevenirea și combaterea opririlor, staționărilor și parcărilor neregulamentare, pe linia prevenirii şi combaterii încălcării normelor legale privind activitățile de comerţ, protecţia mediului și pe linia disciplinei în construcții, conform legislaţiei în vigoare. Pe lângă acţiunile de prevenire desfășurate în această lună, au fost aplicate un număr de 504 sancțiuni contravenționale în valoare de 120.770 lei. Astfel:

1) nerespectarea prevederilor H.G. 1391/2006 privind Regulamentul de aplicare a O.U.G. 195/2002-circulația pe drumurile publice:

 • – oprire în zona de acțiune indicator ”Oprirea interzisă” – 63 sancțiuni în valoare de 11.600 lei;
 • – oprire neregulamentară pe trecerea pentru pietoni – 80 sancțiuni în valoare de 15.080 lei;
 • – oprire neregulamentară pe trotuar – 30 sancțiuni în valoare de 4.350 lei;
 • – oprire neregulamentară în stația destinată mijloacelor de transport în comun – 10 sancțiuni în valoare de 1.450 lei;
 • – oprire neregulamentară în intersecție – 9 sancțiuni în valoare de 1.160 lei;
 • – staţionare neregulamentară – 123 sancțiuni în valoare de 35.380 lei;
 • – circulație pe interzis – 9 sancțiuni în valoare de 1.160 lei;

2) nerespectarea prevederilor H.C.L. 160/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Focșani:

 • – staționare neregulamenatară în parcare fără a deține abonament – 74 sancțiuni în valoare de 9.400 lei;
 • – expunere la vânzare a unui vehicul în alte locuri decât cele special amenajate – 2 sancțiuni în valoare de 400 lei;

3) nerespectarea prevederilor Legii 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice:

 • – refuz de legitimare sau de a se prezenta la sediul Poliției Locale – 16 sancțiuni în valoare de 4.800 lei;
 • – consum de băuturi alcoolice în alte locuri decât cele prevăzute de lege – 2 sancțiuni în valoare de 200 lei;

4) nerespectarea prevederilor H.C.L. 25/2017 privind obligațiile și răspunderile instituțiilor publice, ale agenților economici, ale altor persoane juridice și ale cetățenilor privind gospodărirea Municipiului Focșani:

 • – pătrundere şi staţionare cu autoturismul pe spaţiul verde – 20 sancțiuni în valoare de 5.400 lei;
 • – a aruncat mucuri de ţigară/coji de seminţe în alte locuri decât în coşurile de gunoi stradale – 23 sancțiuni în valoare de 2.000 lei;
 • – însușirea deșeurilor din pubele – 2 sancțiuni în valoare de 200 lei;

5) nerespectarea prevederilor O.G. 2/1999 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață:

 • – funcționarea punctului de lucru fără a avea afișat la loc vizibil orarul de funcționare – nu au fost aplicate sancțiuni;
 • – funcționarea punctului de lucru fără autorizație de funcționare valabilă eliberată de Primăria Municipiului Focșani – 9 sancțiuni în valoare de 4.500 lei;

6) nerespectarea prevederilor Legii nr. 50/1991R privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor:

– executarea de lucrări de construire fără a deţine autorizaţie – 8 sancțiuni în valoare de 16.000 lei;

7) nerespectarea altor prevederi legale aflate în competența Poliției Locale:

– 24 sancțiuni în valoare de 7.690 lei.

Știri despre: ,