Post vacant la APIA – Centrul judeţean Vrancea! Se organizează concurs pentru funcția de şef serviciu autorizare plăţi

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de: şef serviciu control prin teledetecţie şi fotogrammetrie din cadrul aparatului central al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, şef serviciu autorizare plăţi din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Vrancea şi şef birou al centrului local Balş din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Olt. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt pentru şef serviciu autorizare plăţi din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Vrancea, condițiile specifice pe care candidații trebuie să le îndeplinească sunt studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I și să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 18 iunie 2019, iar proba scrisă va avea loc pe 25 iunie 2019, ora 10:00. Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
  • copia actului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  • cazierul administrativ.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Știri despre: ,