Programul Trezoreriei Statului la finele anului 2018

   Operaţiunile în numerar şi prin virament în unităţile Trezoreriei Statului în perioada Sărbătorilor de iarnă, se vor efectua după următorul program:

Operaţiuni în numerar

  1. Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituţiilor publice deschise la unităţile Trezoreriei pentru achitarea drepturilor salariale, de asigurări şi asistenţă socială, precum şi pentru plăţi de volum redus şi urgenţe necesare bunei funcţionări, până în 27 decembrie 2018.
  2. Depunerea încasărilor în numerar ale unităţilor vamale din perioada 28 decembrie 2018 – 2 ianuarie 2019, 3 ianuarie 2019.
  3. Depunerea la casieriile unităţilor Trezoreriei a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituţiilor publice, până în 28 decembrie 2018, ora 10:00.
  4. Achitarea la casieriile unităţilor Trezoreriei a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri în numerar, până în 28 decembrie 2018, ora 10:00.
  5. Restituiri de sume în numerar către contribuabili, până în 28 decembrie 2018, ora 10:00.

 

        Operaţiuni prin virament

 1. Prezentarea la Trezorerie a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la aceeaşi unitate a Trezoreriei sau la unităţi din acelaşi judeţ, unităţi ale Trezoreriei din alte judeţe, instituţii de credit, până în 21 decembrie 2018, ora 13:00.
 1. Prezentarea la Trezorerie a documentelor prin care operatorii economici dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la unităţi ale Trezoreriei din alte judeţe sau municipiul Bucureşti, până în 28 decembrie 2018, ora 10:00.
 2. Prezentarea de către operatorii economici, la unităţile Trezoreriei, a documentelor de transferare a disponibilităţilor în conturi deschise la instituţii de credit, până în 28 decembrie 2018, ora 10:00, (pentru plăţi de mică/mare valoare).
 3. Prezentarea la Trezorerie a documentelor prin care operatorii economici dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la aceeaşi unitate a Trezoreriei sau în acelaşi judeţ, până în 28 decembrie 2018, ora 11:00.
 4. Prezentarea de către instituţiile publice sau operatorii economici a documentelor de virare a veniturilor bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii, alte venituri care se achită la unitatea Trezoreriei la care îşi au contul deschis sau în acelaşi judeţ, până în 28 decembrie 2018, ora 10:00.

Programul calendaristic este stabilit conform  prevederilor Anexei nr. 1 la Normele metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3809/2018.

Știri despre: , ,