Reguli actualizate pentru completarea declaraţiei pe formularul 112

Sursa foto: InCont.ro
Sursa foto: InCont.ro

Prin ordin comun semnat de ministrul finanțelor, ministrul muncii şi ministrul sănătății a fost aprobat modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 112 “Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”. Prevederile se aplică începând cu obligațiile declarative aferente lunii aprilie 2019, cu excepția prevederilor de declarare pentru persoanele fizice care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri), care se aplică începând cu obligațiile declarative aferente lunii mai 2019, potrivit legestart.ro.    Declarația cuprinde atât informații privind obligațiile fiscale ale contribuabililor, cât și informații necesare stabilirii prestațiilor sociale potrivit legislației specifice, acordate de C.N.P.P., C.N.A.S,  A.N.O.F.M. și A.N.P.I.S.

Schimbarea Declarației pe formularul 112 a fost determinată de modificările Codului fiscal ca urmare a prevederilor Legii  nr. 30/2019  pentru aprobarea O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, Legii nr. 50/2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019 și O.U.G. nr. 26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și de necesitatea actualizării anexelor și instrucțiunilor de completare, în funcție de problemele semnalate din practică. Completarea declaraţiei, precum şi formularistica şi gestionarea acesteia a fost instituită prin Ordinul comun  nr. 611/138/127/2019, în vigoare din 15.02.2019 – data publicării în Monitorul oficial nr. 123/2019 – şi până la 22.05.2019. Iată care sunt principalele amendamente:

– A fost  modificată şi completată Secțiunea E4 ”Destinația sumelor pentru acordarea de burse private, precum și pentru susținerea unei/ unor entități nonprofit/unități de cult reprezentând o cotă de până la 3,5% din impozit” din Anexa nr. 1.2, – ”Anexă asigurat”.

– În Nomenclatorul “Tip asigurat“ din Anexa nr. 4 a formularului, a fost introdusă o poziţie pentru membrii cooperatori, salariați în  baza convenției individuale de muncă, prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

– S-a introdus obligația de plată a contribuției de asigurări sociale asupra remunerațiilor încasate de zilieri, cu modificarea corespunzătoare a nomenclatorul “Tip asigurat“ din Anexa nr. 4;

– În secțiunea E3 din Anexa nr. 1.2, – ”Anexă asigurat” a fost introdusă o nouă poziţie pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru care sunt scutite de la plata impozitului, conform art. 60 pct. 1-4 din Codul fiscal.

– În Anexa 4 a s-a prevăzut un nou tip de asigurat, respectiv  ”persoane fizice care prestează o activitate specifică, în baza unui contract de internship, potrivit Legii nr. 176/2018 privind internship-ul, cu modificările ulterioare”;

– Au fost aduse modificări tehnice, care constau în actualizarea corespunzătoare a anexelor și a instrucțiunilor la ordin potrivit aspectelor semnalate de utilizatorii declarației.

Știri despre: ,