S-a stabilit care va fi valoarea sprijinului ce va fi acordat apicultorilor în 2019

Modificarea și completarea HG nr. 443/2017 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar a fost aprobată recent de către Executiv. Având în vedere modificarea cursului de schimb și prevederile Deciziei Comisiei Europene nr.1102/2016, s-a stabilit actualizarea valorii sprijinului financiar la 33.400 mii lei, din care 16.700 mii lei reprezintă contribuția Uniunii Europene. De asemenea, pentru o mai bună înțelegere a actului normativ de către factorii implicați, s-au realizat unele modificări și completări. Mai exact, în cazul medicamentelor pentru tratarea varoozei și nosemozei, decontarea se va face până la unități întregi în funcție de forma de prezentare, întrucât unele medicamente sunt ambalate în așa fel încât nu pot fi fracționate, deși prospectul prezintă valori fracționate pentru tratament.

Corelarea normei referitoare la comunicarea pentru deplasarea în pastoral cu modelul acesteia prevăzut în anexă este avizată de către consiliul local/primărie. Se introduce obligația apicultorului de a păstra cutiile ce au fost înlocuite până la efectuarea plății sprijinului financiar, astfel încât să se poată realiza controlul la fața locului. Comunicarea pentru deplasarea în pastoral a apicultorului a înlocuit ordinul de deplasare. Se reglementează posibilitatea ca familiile de albine achiziționate prin Program să se poată unifica cu familiile de albine deținute de apicultor, doar după efectuarea plății sprijinului financiar. Valoarea sprijinului acordat apicultorilor va fi diminuată cu 20%, în cazul în care aceștia nu anunță orice modificare privind identificarea la centrul judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti,  în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare.

Știri despre: ,