Tragediile incendiilor de vegetaţie uscată, din județul Vrancea: 3 persoane rănite, una decedată și animale arse de vii

Sursa foto:ISU Vrancea
Sursa foto:ISU Vrancea

În ultima perioadă, pe teritoriul judeţului Vrancea, s-au intensificat incendiile generate de arderea vegetaţiei uscate ca urmare a acţiunilor de igienizare a terenurilor agricole. Astfel,  în perioada 25 februarie – 26 martie, subunităţile operative ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea au participat la 185 intervenţii pentru stingerea şi limitarea efectelor negative ale incendiilor de vegetaţie uscată manifestate la nivelul zonei de competenţă, suprafaţa incendiată fiind de peste 700 de ha. Din cele 185 incendii de vegetaţie uscată, în 30 de cazuri, arderile au avut ca efect propagarea focului la locuinţe, anexe gospodăreşti, depozite de furaje, culturi de viţă de vie, etc. Din nefericire, în urma incendiilor, au fost înregistrate patru victime, dintre care una decedată. Astfel, în data de 8 martie, un cetăţean din comuna Dumbrăveni şi-a pierdut viaţa din cauza intoxicării cu fum.Acesta a încercat să stingă un incendiu în care au ars aproximativ 5 ha de vie.Distrugerea resturile vegetale curățate prin incendiere a avut consecințe grave pentru alte trei persoane care au suferit arsuri la nivelul membrelor.Pe lângă pierderile de vieţi omeneşti sau rănirea persoanelor, în incendii au ars şi animale, respectiv 10 miei, precum şi patru stupi de albine. Valoarea estimată a pagubelor produse de arderile de vegetaţie uscată este de 367.200 lei.

Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă au intervenit independent pentru stingerea a 66 incendii de vegetaţie uscată. Pompierii vrânceni fac apel către cetățeni să întrerupă acțiunile de igienizare a terenurilor și să respecte recomandările transmise de autorități. În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 30 din 2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România, nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenuri arabile. Se recurge la această practică, doar atunci când se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici.

Sursa foto:ISU Vrancea

Cu toate acestea, trebuie avută în vedere că igienizarea terenurilor prin incendiere provoacă o serie de efecte negative solului, precum distrugerea microfaunei folositoare şi evaporarea apei de la suprafaţa solului, iar nerespectarea măsurilor specifice desfăşurării lucrărilor de igienizare poate avea consecinţe grave asupra comunităţii şi a mediului înconjurător. Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, acesta fiind emis prin grija primarului de către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă sau persoana desemnată în acest sens.

De asemenea, conform legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, persoanele fizice şi juridice au obligativitatea de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului şi fără informarea, în prealabil, a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

  • condiţii meteorologice fără vânt;
  • colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
  • executarea arderii în zone care să permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
  • curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
  • desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
  • asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
  • supravegherea permanentă a arderii;
  • stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
  • interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

Potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor, prevede ca arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi (construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații), precum şi fără întrunirea condițiilor legale constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei. De la începutul lunii martie au fot aplicate zece sancțiuni în cuantum de 25.000 lei.