Veste mult așteptată pentru vrânceni! Gara din Mărășești intră în reabilitare

CFR SA a lansat, conform SEAP, licitația pentru „Modernizarea / reabilitarea a 47 de staţii de cale ferată din ROMÂNIA – studiu de fezabilitate – SRCF GALATI: 6 statii de cale ferata: Râmnicu Sărat, Adjud, Comăneşti, Făurei, Tecuci, Mărăşeşti”, contract estimat la 3 milioane lei, cu termen de realizare de 6 luni, în urma căruia vor fi lansate licitațiile de proiectare și execuție. Proiectul este finanțat prin Programul Operational Infrastructura Mare – POIM. Ofertele pot fi depuse până la data de 23 iulie 2019, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 23 noiembrie 2019. Prestatorul va respecta actele normative şi reglementările specifice infrastructurii feroviare, construcții, aplicabile, în vigoare, în vederea prezentării unui proiect ˮmaturˮ, care să corespundă celei mai eficiente soluții din punct de vedere tehnico – economic, pentru care să se aprobe asigurarea sursei de finanțare pentru implementarea obiectivului de investiție, cu respectarea conformității standardelor impuse pentru Coridoarele Europene și Coridoarele TEN-T și asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României, inclusiv pentru modernizarea/reabilitarea staţiilor de cale ferată. Obiectivele prevăzute în elaborarea studiilor de fezabilitate au drept scop asigurarea unor servicii de calitate într-un spaţiu modern, adaptat cerinţelor pieţei şi nevoilor călătorilor, cu accent deosebit pe:

  • – modernizarea și repararea clădirilor de călători, inclusiv facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă;
  • – înălțarea peroanelor în conformitate cu standardele europene, modernizarea copertinelor, a liniilor din stații, pasajelor, pasarelelor şi asigurarea accesului la peroanele intermediare;
  • – asigurarea sistemelor de ventilație şi încălzire, montarea de panouri fonoabsorbante
  • – modernizarea echipamentelor de telecomunicaţii şi de informare a publicului călător;
  • – înlocuirea instalaţiilor electrice, sanitare şi termice şi refacerea sistemului de drenaj;
  • – asigurarea elementelor de siguranţă în staţii, prin construirea unor rampe speciale pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, balustrare, garduri de siguranţă între liniile din staţii etc.

Valoarea costurilor estimate pentru elaborarea studiilor de fezabilitate aferente celor 24 staţii CF este de 9.711.250 RON fără TVA, iar sursa de finanţare este inclusă în bugetul CFR SA, la capitolul fonduri externe nerambursabile.

Știri despre: , ,