Proiect legislativ: cererile de moştenire vor fi depuse la judecătorie

Deputaţii au adoptat un proiect legislativ care prevede că cererile de moștenire vor trebui depuse la judecătorii. Pentru ca legea să intre în vigoare trebuie să fie promulgată prin decret de Klaus Iohannis. La articolul 94 C. procedură civilă, unde se stabileşte competenţa după materie şi valoare a judecătoriilor, proiectul de lege va adăuga la listă:

  • cererile în materie de moştenire, indiferent de valoare; de altfel, articolul 105, unde se precizează că, la astfel de cereri, competenţa după valoare se determină fără scăderea sarcinilor/datoriilor moşternirii, va fi abrogat; actualmente, astfel de cereri ajung şi la tribunal, dacă valoarea este peste 200.000 de lei; doar cele ce ţin de împărţeala moştenirii sunt şi acum de competenţa judecătoriei, indiferent de valoare;
  • cererile privind uzucapiunea, indiferent de valoare;
  • cererile în materia fondului funciar, cu excepţia celor date prin lege specială în competenţa altor instanţe.