Anunț important privind proiectul ”Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona Bahne din municipiul Focșani”

 Primăria municipiului Focșani, titular al proiectului ”Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona Bahne din Municipiul Focșani” – anunță cetățenii asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului (EIA) și fără evaluare adecvată (EA) de către A.P.M. Vrancea, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul sus menționat, propus a fi amplasat în Municipiul Focșani, străzile Alexandru Vlahuță, Dornei, Pictor Nicolae Grigorescu, Aleea Căminului, Dr. Telemac, Rarău, Bucegi, Panduri, Lupeni, Bahne. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Vrancea din Focșani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, în zilele de luni-joi între orele 8,00- 16,30 și vineri între orele 8,00- 14,00, precum și la urmatoarea adresa de internet: www.apmvn.anpm.ro. Focșănenii interesați pot înainta comentarii sau  observații la proiectul deciziei de încadrare până la data de 06 aprilie.

Știri despre: ,