Consilierii locali, convocați mâine, în ședința ordinară a CLM

Consilierii locali focșăneni sunt convocați mâine, la ora 16:00, în ședința ordinară a CLM, în cadrul căreia vor fi dezbătute și mai apoi supuse aprobării 24 de proiecte de hotărâre cu character normative. Printre acestea menționăm cele privind avizarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate și acordarea mandatului special Primarului municipiului Focșani să aprobe întreaga documentație de atribuire în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans”; aprobarea acordării unui sprijin financiar către Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel Focșani; Protoieria Focșani 1; Parohia Buna Vestire Focșani; Parohia Jelaboi Focșani; Parohia Sfântul Ierarh Teodosie Focșani și Parohia Tuturor Sfinților Focșani sau aprobarea Listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Iată care va fi ordinea de zi a ședinței ordinare a CLM:

1.proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate și acordarea mandatului special Primarului municipiului Focșani să aprobe întreaga documentație de atribuire în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate, „Asociația Metropolitan Trans”;

2.proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul municipiului Focșani, în vederea creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale”;

3.proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în municipiul Focșani”;

4.proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Sfinții Apostoli Petru și Pavel Focșani;

5.proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Protoieriei Focșani 1;

6.proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Buna Vestire Focșani;

7.proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Jelaboi Focșani;

8.proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Sfântul Ierarh Teodosie Focșani;

9.proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Tuturor Sfinților Focșani;

10.proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 12,00 mii lei Colegiului Național „Unirea” Focșani pentru derularea proiectului „BRIDGES ACROSS CULTURES” în luna iunie 2019;

11.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 212/2019 privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecvență din unitățile de învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019;

12.proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 9,60 mii lei din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2019 pentru premierea câştigătorilor Stagiunii Teatrale a Elevilor, ce va avea loc în perioada 3-7 iunie 2019;

13.proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI – Documentație avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul de investiții: „Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală strada Gheorghe Doja, fundătura Gheorghe Doja, strada Legumelor, strada Vasile Pârvan, strada Bahne din municipiul Focșani”;

14.proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 și a anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 205/2019 privind aprobarea utilizării, în anul 2019, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar a anului precedent;

15.proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local, prevăzut în bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019;

16.proiect de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral/parțial din venituri proprii pe anul 2019;

proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe sociale cu chirie, în baza prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

18.proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, în conformitate cu Legea nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

19.proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale pentru dezmembrarea imobilului str. Cuza Vodă ce aparține domeniului public al municipiului Focșani;

20.proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Focșani a unității locative nr. 4 situată în Focșani, str. 1 decembrie 1918 nr. 17, precum și a unității locative nr. 1 situată în blocul D din Mândrești, str. Lăcrămioarei completarea aduse anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului;

21.proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Focșani a terenului situat în Focșani, T 160, Parcela 8217, cu destinația de drum acces;

22.proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al municipiului Focșani a terenului situat în Focșani, T 202, Parcela 11074, cu destinația de drum acces;

23.proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 183/2018 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor terenuri, aparținând domeniului public și privat al municipiului Focșani, destinate amplasării de sisteme publicitare, pe raza municipiului Focșani;

24.proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru imobilul „Aleea Tudor Vladimirescu” situat în Focșani, identificat cu Tarla 0, 102; P 5450 ce aparține domeniului public al municipiului Focșani.

Știri despre: ,