Consultare publică privind elaborarea planului de menţinere a calităţii aerului pentru judeţul Vrancea

Consiliul Judeţean anunţă publicul asupra iniţierii procesului de elaborare a planului de menţinere a calităţii aerului pentru judeţul Vrancea. Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor privind planul menţionat. Propunerea de plan poate fi consultată la sediul Consiliului Judeţean Vrancea şi la sediul sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Vrancea, în zilele de lucrătoare, între orele 10:00 — 14:00, precum şi la următoarele adrese internet: www.cjvrancea.ro şi www.anmvn.ro. Informaţii privind propunerea de plan pot fi consultate la Consiliului Judeţean Vrancea, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 — 14:00. Comentariile, întrebările sau opiniile pot fi transmise în scris, la sediul Consiliului Judeţean Vrancea sau utilizând mijloace electronice la adresa contact@cjvrancea.ro, până la data de 31 ianuarie 2019.