O nouă sesiune de informare a proiectului ,,Transparență și integritate în administrația publică locală, din județul Vrancea”

Sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Vrancea a fost recent, gazda cele de-a sesiuni de informare a proiectului ,,Transparență și integritate în administrația publică locală din județul Vrancea”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă. Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea unui sistem inovator și flexibil de prevenire a corupției, creșterea transparentei, eticii și integrității prin implementarea unor măsuri de prevenire a corupției, aplicarea unitară a mecanismelor, procedurilor și normelor de etică și integritate și îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în ceea ce privește prevenirea corupției la nivelul administrației publice locale din Vrancea, respectiv la nivelul celor 73 de unități administrative teritoriale: 68 comune și 5 orașe, precum și la nivelul Consiliului Județean Vrancea, pe parcursul a 12 luni, începând cu 13.08.2018. Valoarea contractului de finanțare este de 398 965,70 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă: 390 986,39 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 33 120,85 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 51 856,54 lei), iar cofinanțarea beneficiarului în valoare de 7 979,31 lei.

Știri despre: ,