Cum va aplica ANAF procedura de mediere în relația cu debitorii

Sursa foto: avocatu.ro
Sursa foto: avocatu.ro

Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat un proiect de ordin privind procedura de mediere, precum şi documentele pe care debitorul trebuie să le prezinte, în situația clarificării obligaţiilor înscrise în somaţie şi stabilirea unei soluţii optime de stingere a obligaţiilor fiscale restante, scrie legestart. Documentul cuprinde toate activitățile pe care trebuie să le facă organele fiscale de la momentul primirii unei notificări din partea contribuabililor prin care aceștia își manifestă intenția ca, împreună cu organul fiscal, să clarifice situația obligațiilor înscrise în somație și să stabilească, de comun acord, soluția optimă de stingere a obligațiilor fiscale restante, prin încheierea unui proces verbal în acest sens. Astfel, debitorul are posibilitatea de a cere organizarea întâlnirii de mediere pentru clarificarea obligațiilor înscrise în somație, la care poate aduce toate documentele pe care le consideră relevante, inclusiv informații relevante prin care își justifică situația sa economică și financiară, în perspectiva de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.

Astfel, în cadrul întâlnirii, se au în vedere cel puţin următoarele: a) punerea de acord între debitor și organul fiscal în legătură cu obligațiile fiscale înscrise în somație; b) analiza situaţiei economice şi financiare pe baza justificării pusă la dispoziţie de către debitor, precum şi a oricăror altor documente sau informaţii existente la nivelul organului fiscal; c) identificarea soluţiilor optime de stingere a obligaţiilor, inclusiv posibilitatea de a solicita înlesnirile la plată în condiţiile prevăzute de lege.

În cadrul medierii, organul fiscal îi prezintă debitorului situaţia fiscală şi îi aduce la cunoştinţă posibilitatea de a solicita înlesnirile la plată prevăzute de lege, precum şi, după caz, prevederile legale referitoare la stingerea obligaţiilor fiscale. Debitorul va fi înștiințat cu privire la data și ora realizării medierii precum și cu termenele clare în care se derulează acțiunea de mediere. De asemenea, sunt prevăzute dispoziții legale potrivit cărora debitorul poate stabili, de comun acord cu organul fiscal, o altă dată/oră de desfășurare a procedurii de mediere, cu respectarea termenului prevăzut de lege pentru desfășurarea medierii, respectiv 10 zile de la data primirii notificării de către organul fiscal.

Știri despre: ,