Primăria cere opinia focșănenilor privind un proiect de act normativ

Primăria municipiului Focşani aduce la cunoştinţa cetățenilor proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului Consultării și Informării Publicului nr. 3120 din 14.01.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan suprafața de 39383 mp pentru reglementare zonă cu locuințe și schimbare de destinație construcții existente cu funcțiuni agricole în locuințe” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, str. Vlad Țepeș, nr. cad. 54940, 54348, 54444, 58095, 58656, 62126, 60365, 50360, 57033, 57345, 56221, 52674, 54676, 62879, 59673, 60744, 57989, 58557, 62353, 61778, 59894, 54443, 59674, 59893, 54678, 54677, 58288, 52670, 62352, 55806, 62127, 52950, 52671, 53872, 53854, 63546, 55803, 9742/3/5/3N, 53861, 52675, 57826, 62427, 52778.Suprafața terenurilor = 39.383,0 mp. Proiectul de act normativ este afişat din data de 25.02.2019 la sediul Primăriei municipiului Focşani şi pe site-ul www.focsani.info. Focșănenii interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii privind aceste proiecte de act normative, în perioada 01-15 martie, la sediul primăriei camera 102 – serviciul administraţie publică locală, agricultură, la persoana de contact Cristina Dăscălescu.

Știri despre: ,