Ședință ordinară a CLM Focșani, pe luna martie

Sursa foto:ziarelive.ro
Sursa foto:ziarelive.ro

Aleșii locali sunt convocați joi, 28 martie, la orele 16,00 la sediul Primăriei Focșani, în şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal. Pe ordinea de zi se află 36 de proiecte de hotărâre, printre acestea amintind de cel privind aprobarea schimbării încadrării Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani din așezământ cultural în instituție de spectacole; conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului Focșani Caporalului cls. a III-a Berdei Emanuel Cornel; aprobarea alocării sumei de 37,12 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 Liceului cu Program Sportiv pentru participarea echipei de baschet U16 „CSM Focșani 2007-Liceul cu Program Sportiv Focșani” la un turneu internațional ce va avea loc în Tunisia, orgamizat de Federația Tunisiană de Baschet în perioada 10-15.06.2019 sau proiectul de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna aprilie 2019. Iată care va fi ordinea de zi:

 1. proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului Focșani Caporalului cls. a III-a Berdei Emanuel Cornel;
 2. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun ce aparține domeniului public al municipiului Focșani, în domeniul privat al municipiului Focșani, precum și a scoaterii din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestuia;
 3. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
 4. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării încadrării Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focșani din așezământ cultural în instituție de spectacole;
 5. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 454/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”, aprobarea formei finale a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a formei finale a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale;
 6. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 420/2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare clădiri și echiparea infrastructurii educaționale a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 18″;
 7. proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 421/2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, faza SF cu elemente de DALI și descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Creșei nr. 7″;
 8. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019, a sumei de 20,00 mii lei, în vederea acordării unui sprijin material persoanelor aflate în nevoie socială, cu ocazia Sărbătorilor de Paște;
 9. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 1,5 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 pentru transmiterea de felicitări cu ocazia Sărbătorilor Pascale din anul 2019;
 10. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 8,00 mii lei Colegiului Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani pentru derularea proiectului „Elevul de azi, antreprenorul de mâine” – Târgul firmelor de exercițiu în luna aprilie 2019;
 11. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 42,00 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 Colegiului Național „Unirea” Focșani în vederea participării unui grup de elevi la Concursul de Informatică American Computer Science League, care va avea loc în luna mai 2019;
 12. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 12,30 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” pentru participarea echiopei Centrului de Excelență pentru Robotică Educațională Vrancea la faza națională „World Robot Olympiad” 2019 și la competiția „Robotor”;
 13. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 4,20 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019, pentru premierea sportivilor participanți la a VIII-a ediție a Turneului de Taekwondo ce va avea loc în data de 18 mai 2019;
 14. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 21,60 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007 pentru desfășurarea Turneului Internațional de Baschet „Mircea Petrișor”, în luna aprilie 2019;
 15. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 37,12 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2019 Liceului cu Program Sportiv pentru participarea echipei de baschet U16 „CSM Focșani 2007-Liceul cu Program Sportiv Focșani” la un turneu internațional ce va avea loc în Tunisia, orgamizat de Federația Tunisiană de Baschet în perioada 10-15.06.2019;
 16. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 214/2009 privind aprobarea împărțirii municipiului Focșani în 6 zone de lucru, arondarea consilierilor locali pe aceste zone și constituirea grupurilor de dialog, având ca obiect creșterea gradului de transparență și implicarea civică în actul de administrare;
 17. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii locuințelor pentru tineri destinate închirierii, din proprietatea publică a municipiului Focșani în proprietatea publică a statului;
 18. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de dezmembrare a terenului în suprafață de 90,50 mp din terenul în suprafață totală de 10394 mp situat în Focșani, Cartier Sud, T 203, aparținând domeniului public al municipiului Focșani;
 19. proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 59/2007 privind aprobarea inventarierii și clasificării parcărilor și locurilor de parcare din municipiul Focșani;
 20. proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului – monument istoric Casa Sclavone, cod LMI VN-II-m-B-06406 din Focșani, strada Cernei nr. 12, T. 53, P. 3381, P. 3382 aflat în proprietatea domnului Dumitru Robert Eugen;
 21. proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii unui schimb de teren dintre Municipiul Focșani și domnii Țigănescu Marian și Țigănescu Liliala Daniela;
 22. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 13,38 mp. situat în Focșani, str. Dornei nr. 7, bl. 7, sc. 2, județul Vrancea, T. 190, P. 10389 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către domnul Petrea Ionel;
 23. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 12,50 mp. situat în Focșani, bdul. Gării nr. 30, bl. A2, sc. 2, adiacent apartamentului nr. 18, aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în favoarea societății Vrînceana Com SRL;
 24. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 6,85 mp. situat în Focșani, str. 8 Marttie nr. 12, bl. 12, adiacent apartamentului nr. 2, aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în favoarea domnului Pârlog Ion;
 25. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor nr. 4 și nr. 5 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 343/2011 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiilor situate în „Perimetrul istoric Piața Unirii și Grădina Publică” din Focșani;
 26. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pe anul 2019, pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind Normele metodologice de aplicare a Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 27. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pe anul 2019, actualizată, pentru repartizarea locuințelor sociale, în conformitate cu Hotărârii Consiliului local nr. 277/2017 privind stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale, precum și actele necesare depunerii dosarului de locuință socială;
 28. proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu persoanele cărora li se repartizează locuințe pentru tineri destinate închirierii, conform Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului local nr. 112/2019 privind aprobarea listei de priorități;
 29. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării repartiției pentru un număr de 4 (patru) familii în conformitate cu Legea locuinței nr. 114/1996 republicată și modificată și Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 30. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei situată în Focșani, str. Ulmului nr. 1, bloc 1, ap. 1 înscrisă în CF 51903-C1-U50 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51903-C1-U29 UAT Focșani către domnii Cristian Tonel și Cristian Violeta;
 31. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei situată în Focșani, str. Ulmului nr. 1, bloc 1, ap. 11 înscrisă în CF 51903-C1-U46 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51903-C1-U38 UAT Focșani către domnii Milea Vasile și Milea Georgeta;
 32. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei situată în Focșani, str. Ulmului nr. 21, bloc 21, ap. 11 înscrisă în CF 51892-C1-U5 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51892-C1-U21 UAT Focșani către domnii Manole Petrișor și Manole Nicoleta;
 33. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală a garsonierei situată în Focșani, str. Ulmului nr. 5, bloc 5, ap. 13 înscrisă în CF 51906-C1-U33 UAT Focșani și a boxei înscrisă în CF 51906-C1-U2 UAT Focșani către domnii Mironică Cornelius Mihai și Mironică Simona Ecaterina;
 34. proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr. 160/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani;
 35. proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 3120 din 14.01.2019 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atragere în intravilan suprafața de 39383 mp pentru reglementare zonă cu locuințe și schimbare de destinație construcții existente cu funcțiuni agricole în locuințe” – ce se va realiza în județul Vrancea, Focșani, extravilan, str. Vlad Țepeș, nr. cad. 54940, 54348, 54444, 58095, 58656, 62126, 60365, 50360, 57033, 57345, 56221, 52674, 54676, 62879, 59673, 60744, 57989, 58557, 62353, 61778, 59894, 54443, 59674, 59893, 54678, 54677, 58288, 52670, 62352, 55806, 62127, 52950, 52671, 53872, 53854, 63546, 55803, 9742/3/5/3N, 53861, 52675, 57826, 62427, 52778. Suprafața terenurilor = 39383,0 mp;
 36. proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru Consiliul local al municipiului Focșani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna aprilie 2019.
Știri despre: ,