Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea, la bilanț

Sursa foto: djcvn.cultura.ro
Sursa foto: djcvn.cultura.ro

Activitatea Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în anul 2018 s-a concretizat în acțiuni și măsuri de protejare, de valorificare și de promovare a patrimoniului imobil, mobil și imaterial din județul Vrancea, conform atribuțiilor principale pe care le are instituția noastră. De asemenea, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a derulat o serie de evenimente culturale importante, în parteneriate cu alte instituții de cultură sau asociații de profil din Vrancea sau din alte județe.

În ceea ce privește principala activitate a Direcției Județene pentru Cultură Vrancea, respectiv aplicarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și a Ordonanței de Guvern nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, în anul 2018 au fost desfășurate următoarele activități:

  • au fost efectuate un număr de 101 de inspecții la monumentele și siturile arheologice înscrise în Lista Monumentelor Istorice, dar și în zona de protecţie a acestora;
  • au fost eliberate un număr de 69 de avize pentru intervenții asupra monumentelor istorice sau în zonele de protecție ale acestora și 2 avize pentru reactualizarea Planului Urbanistic General a două comune din județul Vrancea;
  • au fost eliberate un număr de 26 de avize de supraveghere arheologică;
  • au fost verificate un număr de 458 înștiințări privind vânzarea terenurilor din extravilan, reglementată prin Legea nr. 17/2014;
  • a fost aplicată exercitarea dreptului de preemțiune a statului român pentru un număr de 18 monumente istorice, dintre care 8 în baza Legii nr. 422/2001, iar 10 în baza Legii nr. 17/2004.

Totodată, s-a declanșat din oficiu procedura de clasare în regim de urgență a Conacului ”Duiliu Zamfirescu” din satul Faraoane, Vrancea. În cadrul anului 2018, a fost realizată documentația completă în vederea clasării monumentului funerar ”Maior Gh. Pastia” din Cimitirul Sudic.