Concurs de recrutare la Prefectura Vrancea! Este vacant un post de consilier superior

Instituţia Prefectului – Judeţul Vrancea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată funcției publice de execuție, vacante, de consilier, gradul profesional superior, la Compartimentul situații de urgență, monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice din cadrul Serviciului afaceri europene, relații internaționale și servicii publice deconcentrate. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime de minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 27 martie 2019, ora 16.00. Cei cărora le vor fi aprobate dosarele de înscriere vor susține proba scrisă pe 10 aprilie 2019, la ora 10:00, urmând ca data și ora interviului să fie comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Instituția Prefectului – Județul Vrancea, B-dul. Dimitrie Cantemir nr. 1, Focșani, telefon 0237/234.000, interior 29056 sau 0784.471.625, e-mail resurseumane@prefecturavrancea.ro.

Știri despre: ,