Consiliul Local Gologanu pregătește o nouă ședință publică: Ce cuprinde agenda ședinței

Comunitatea din Gologanu, județul Vrancea, este invitată să participe la o ședință publică a Consiliului Local în data de 9 ianuarie 2024, începând cu ora 8.30, la Sediul Primăriei.

Anunțul a fost făcut în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Agenda ședinței cuprinde subiecte de importanță majoră pentru comunitate.

Primul punct de discuție vizează aprobarea Rețelei școlare din comuna Gologanu pentru anul școlar 2024-2025, inițiativă propusă de primarul Neculai Riciu.

Un al doilea proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Gologanu nr.62/2023 se referă la mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Vrancea Curată” să gestioneze colectarea și transportul deșeurilor municipale în numele și pe seama comunei Gologanu, în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide în județul Vrancea”.

Ultimul punct de pe ordinea de zi propus de primarul Riciu Neculai prevede modificarea și înlocuirea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Gologanu nr. 42/27.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Gologanu, Județul Vrancea.