Nicușor Halici: Astăzi am convocat de urgență Centrul Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB)

Astăzi am convocat de urgență Centrul Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) ca urmare a confirmării unui focar de Pestă Porcină Africană (PPA) pe teritoriul localității Golești, la Societatea Premium Porc SRL – cod exploatație RO 1748339003

În cadrul şedinţei, pentru a limita răspândirea bolii, până la noi dispoziții, am analizat şi aprobat Planul de Măsuri privind confirmarea evoluției Pestei Porcine Africane, pentru care s-a stabilit realizarea urmatoarelor activități:

  • s-a instituit o zonă de protecție pe o rază de 3 km pe raza localităților Golești și Cerdac
  • s-a instituit o zonă de supraveghere pe o rază de 10 km în jurul focarului, care include și zona de protecție, pe raza localităților : Slobozia Ciorăști, Jiliște, Armeni, Oreavu, Gugești, Popești, Urechești, Budești, Valea Cotești, Cotești, Goleștii de Sus, Blidari, Bonțești, Cârligele, Câmpineanca, Vâlcele, Focșani, Mândrești Moldova, Mândrești Munteni, Răstoaca, Milcovul și Gologanu.

În aceaste zone, instituţiile parte a CLCB cu atribuţii în controlul bolii, vor aplica măsurile stabilite în legislaţia comunitară specifică: Reg CE 429/2016, privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și abrogare a anumitor acte în domeniul sănătății animalelor (“Legea privind sănătatea animală”) și Reg. 687/2020 de completare a regulamentului UE 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate.

𝐀𝐧𝐜𝐡𝐞𝐭𝐚 𝐞𝐩𝐢𝐝𝐞𝐦𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐚̆ 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐢̂𝐧 𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚̆ 𝐝𝐞𝐬𝐟𝐚̆𝐬̦𝐮𝐫𝐚𝐫𝐞.

Fac apel către toţi crescătorii de suine din județul Vrancea, agenți economici sau particulari, ca pentru a preveni răspândirea acestei infectări precum şi eventuale pierderi financiare, să adopte următoarele măsuri de protecţie şi siguranţă veterinară: toate porcinele se vor ține închise în proprietate fără acces la pășunat și bălți pentru a împiedica răspândirea bolii în toate cazurile de îmbolnăvire sau moarte din exploatația proprie, va fi anunțat fără întârziere medicul veterinar împuternicit

Nicușor Halici, prefectul județului Vrancea