Apar modificări la legea cooperației agricole

Legea cooperației nr. 566/2004 suportă mai multe modificări, respectiv se extind tipurile de cooperative și sunt rescrise mai clar facilitățile fiscale de care beneficiază aceste cooperative. Ca elemente de noutate apar: cooperativele de gradul 3, care reprezintă persoane juridice constituite din cooperative agricole care derulează investiții în comun cu respectarea principiilor cooperatiste. Desigur, se păstrează cooperativele de gradul 1 și 2, respectiv:

  • Cooperativele de gradul 1 sunt persoane juridice constituite din persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;
  • Cooperativele de gradul 2 sunt persoane juridice constituite din persoane juridice și/sau persoane fizice, din persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale.

Capitalul social pentru cooperativele de gradul 1 este de minim 500 lei, pentru cooperativele de gradul 2 este de minim 10.000 lei, iar pentru cooperativele de gradul 3, capitalul este de minim 50.000 lei, acesta fiind compus din părți sociale subscrise și vărsate. Facilități fiscale:

Prin excepție de la actualele prevederi ale Codului fiscal, cooperativele agricole plătitoare de impozit pe profit, beneficiază de următoarele scutiri:

  • a) Pentru cooperativele agricole care procesează produse agricole sau produc/comercializează material genetic și/sau au activitate de creștere și activitate de reproducție, se acordă scutire la plata impozitului pe profit pentru primii 5 ani de la data intrării în producție, în cazul celor nou-înființate și pentru o perioadă de 5 ani începând cu luna următoare intrării acestei legi în vigoare, pentru cele deja înființate.
  • b) Pentru cooperativele agricole de achiziții şi vânzări, care organizează atât cumpărările de materiale şi de mijloace tehnice necesare producției agricole, cât şi vânzările produselor agricole; cooperativele agricole de procesare a produselor agricole, care asigură produse tipice, de marcă, cu prezenţă permanentă; cooperativele agricole manufacturiere şi de mică industrie în agricultură; cooperativele agricole de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole şi a efectivelor de animale, se acordă scutire la plata impozitului pe profit pentru 5 ani, cu condiția ca cifra de afaceri din anul anterior să fie de până la 3.000.000 euro.
  • c) Pentru membri cooperatori ce sunt micro întreprinderi sau persoane fizice ce desfășoară activități independente, se acordă scutire la impozitul pe venitul micro întreprinderii sau scutire la impozitul pe venitul persoanei fizice, aferent producției valorificate prin cooperativa agricolă. Această măsură se acordă pe termen nedeterminat.
  • d) Cooperativele agricole nu vor fi considerate micro întreprinderi, chiar dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de Codul fiscal, ci vor fi considerate plătitoare de impozit pe profit, iar drept consecință, beneficiază de facilitățile fiscale aferente.
  • e) Membrii cooperatori, atât persoane juridice, cât și persoane fizice, beneficiază de scutirea la plată a impozitului pe terenuri și clădiri datorate bugetului local, utilizate pentru obținerea producției agricole valorificate prin cooperativa agricolă. Această scutire se acordă dacă în anul anterior au valorificat minim 50% din producția obținută prin cooperativă.Se acordă de asemenea scutire la impozit pentru bunurile aflate în patrimoniul de afecțiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale.
  • f) Se acordă scutirea la plata impozitului pe arendă pentru membrii cooperativelor agricole, pentru terenurile luate în arendă de către cooperativele agricole de la aceste persoane.