S-a modificat regimul fiscal aplicabil zilierilor!

OUG nr.26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr.309 din 19 aprilie 2019 a adus o serie de modificări Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

ZILIER – persoană fizică, cetățean român sau străin, ce are capacitate de muncă și care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remunerații.

BENEFICIAR poate fi: persoană juridică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, pentru care zilierul desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional; [articolul 1 alineatul (1) literele a) si b) din Legea 52/2011].

Durata activității ocazionale care poate fi exercitată este de minimum o zi, corespunzator cu 8 ore de muncă, [articolul 4 alineatul 1 din Legea 52/2011], potrivit lexcafe.ro. Niciun zilier nu poate presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic și nici nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursulunui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari.

Știri despre: , ,