Canalul Siret-Bărăgan trece la Ministerul Agriculturii

Sursa foto: wikimapia.org
Sursa foto: wikimapia.org

Ministerul Agriculturii a propus trecerea, prin Ordonanţă de Urgenţă, a Canalului Siret-Bărăgan, în lungime de 191 km, din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională „Apele Române”, în administrarea MADR, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF). Potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă, publicat de MADR la finalul lunii noiembrie 2018, se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a obiectivului de investiţii “Canal magistral Siret-Bărăgan”, în lungime de 191 km, din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională “Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, după cum urmează:

  • a) etapa I-a, cuprinzând canalul pe zona acumularea Călimăneşti – Râmna, în lungime de 51,5 km;
  • b) etapa a II-a, cuprinzând canalul pe zona Râmna –Ialomiţa (Acumulare Dridu), pe lungime de 139,5 km.

Obiectivul de investiţii “Canal magistral Siret-Bărăgan” se realizează astfel:

  • a) lucrările aferente etapei I-a, cuprinzând canalul pe zona acumularea Călimăneşti – Râmna, în lungime de 51,5 km, se realizează de către MADR, prin ANIF;
  • b) modul de realizare a lucrărilor aferente etapei a II-a, cuprinzând canalul pe zona Râmna –Ialomiţa (Acumulare Dridu), pe lungime de 139,5 km, se aprobă prin Hotărâre a Guvernului.

Prin aceeaşi ordonanţă de urgenţă, obiectivul “ Canal magistral Siret–Bărăgan – Etapa I-a” se declarăinfrastructură principală de irigaţii de utilitate publică. Proiectul de act normativ mai prevede că finanţarea actualizării documentaţiei tehnico-economice, precum şi continuarea lucrărilor de execuţie şi reabilitarea obiectivului ”Canal magistral Siret–Bărăgan Etapa I-a,” se asigură de la bugetul de stat, în condiţiile prevăzute de art.III din Legea nr.269/2015 privind aprobarea OUG 4/2015 pentru modificarea OUG 82/2011, cu modificările ulterioare.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, “Apele Române” şi ANIF încheie protocolul de predare – preluare a bunurilor imobile din domeniul public al statului, precum şi a obiectivelor şi lucrărilor în curs de execuţie, aferente obiectivului “Canal magistral Siret–Bărăgan –Etapa I-a, care se aprobă prin ordin comun al ministrului Apelor şi Pădurior şi al ministrului Agriculturii. Prin excepţie, sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Vrancea din municipiul Focşani rămâne în patrimoniul şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”.

Programul naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România, aprobat prin HG 793/2016, se completează cu obiectivul ”Canal magistral Siret– Bărăgan Etapa I-a,” şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea MADR. În proiectul de OUG se mai precizează că până în prezent, lucrările la obiectivul “Canal magistral Siret-Bărăgan- Etapa I-a“ sunt în diverse stadii de execuţie:

  • – lucrările sunt finalizate şi recepţionate pe circa 5,7 km;
  • – pe circa 28,8 km lucrările sunt în diverse stadii de execuţie;
  • – pe o lungime de circa 15,5 km lucrările la canal nu sunt începute, iar lucrările executate pe diverse porţiuni, menţionate anterior, se află în prezent în conservare.

Din anul 2010, lucrările executate se află în conservare, ceea ce a atras după sine instalarea unui proces de degradare a lucrărilor executate, fiind necesară finalizarea de urgenţă a lucrărilor neexecutate, precum şi reabilitarea lucrărilor aflate în conservare. Prin finalizarea obiectivului “Canal magistral Siret–Bărăgan-Etapa I-a“ se poate asigura apa pentru irigaţii pentru circa 120 mii hectare. Canalul Siret-Bărăgan este un canal în construcție pe râul Siret, între Barajul Călimănești și Lacul Dridu.