Subvenții pentru dispozitive pentru persoanele cu dizabilități

Sursa foto: old.xs.uz
Sursa foto: old.xs.uz

Ministerul Muncii propune ca Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități să poată acorda persoanelor cu dizabilități subvenții pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Astfel, în măsura în care se identifică fonduri externe și/sau europene nerambursabile, se propune completarea HG nr. 50/2015 privind organizarea, funcționarea şi atribuțiile ANPD prin ordin de ministru. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41 cu următorul cuprins:

”Art. 41 – (1) În vederea asigurării accesului cu șanse egale al persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, în măsura în care se identifică fonduri externe și/sau europene nerambursabile, poate acorda persoanelor cu handicap, în cadrul unor scheme naționale, subvenții pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

(2) Schemele naționale, precum și procedura de acordare a subvențiilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin Ordin comun al ministrului muncii și justiției sociale, ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.”

După finalizarea procedurii de dezbatere publică, adică data de 28 decembrie 2018, proiectul de ordin va fi semnat de ministrul Muncii și pus în aplicare.